Privacyverklaring

AdCare Opleidingen respecteert de privacy van zijn deelnemers. Hoe wij met uw gegevens omgaan staat in deze privacyverklaring.